Afbeelding van den Brand des AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, op Maandag den 11 Mei 1772 zoo als dezelve zich op de Keizersgracht vertoonde des avonds tusschen negen en tien ure

Permalink