De milddaadigheid aan de dankbaare Roomsche armen; by de eerste afgifte van brood

Permalink