Interieur Oude Lutherse Kerk, Singel 411. Overzicht van de kerkzaal vanaf het orgelbalkon

Permalink