Kaart 48 met een gemeten weer gasthuisland gelegen in de Ban van Duivendrecht lopende vanaf de oostzijde van de Amstel tot aan de Watering

Permalink