Het praalgraf van den Admiraal de Ruyter - Le tombeau de l'Admiral de Ruijter

Permalink