Afbeelding der illuminatie voor de Huizen van de WelEd: Gestr: Heeren H. Muilman Schepen &c en P.A. Hasselaer, Commissaris &c der Stad Amsterdam &c. &c., op den 8sten Maart 1788

Permalink