Amsterdamse Kermis, vertonende de Burgery in de Wapenen, sig Presenteerende aan de Groot Agtb: Heeren Burgemeesteren

Permalink