De voormalige doopsgezinde kerk De Zon, Singel 118, later in gebruik als gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Permalink