De Luthersche Nieuwe Kerk te Amsterdam, zoo als dezelve zich vertoonde in het hevigste van den Brand s' Middags te 2 uren, op den 18den September 1822

Permalink