Sloterdyk. Op de voorgrond de Haarlemmervaart

Permalink