Het verenigingsgebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht nummer 324 met links nummer 326 en rechts nummer 322. Techniek: ets

Permalink