De Westerkerck is begonnen in 1620 en de eerste predicatie daer in gedaen op pinksterdach 1631

Permalink