D''Waare Afbeeldinge van het H. Sacrament van Mirakel Geschiet tot Amsterdam op de H. Stede in ''t jaar 1345

Permalink