Eerste fase herprofilering Wibautstraat. Gezien in noordelijke richting. Rechts Wibautstraat 7-77

Permalink