Bouwen van drie percelen aan de IJkade de latere Sumatrakade voor de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij

Permalink