Blad 4 van het 4e, losbladige, kaartboek van de Gasthuizen (toegangsnummer 342/1470) met een niet gelocaliseerde perceel met diverse vertrekken, waaronder een paardenstal

Permalink