Allerheerlykst Gezicht van de Stadt Amsterdam in haar geheele uitgestrektheit langs den scheepryken Ystroom

Permalink