Dam 12, Nieuwe Kerk, zicht op moerbalken, sleutelstukken en korbelen en het tongewelf

Permalink