Afbeelding van de nog bestaande Brandspuitfabriek, door Jan van der Heiden opgerigt in de 17e eeuw in de Koestraat te Amsterdam, met de ziensbeelden zijner uitvinding van de Straatlantaarns en Slangbrandspuiten. Getekend door C.N. Looman, Junij 1864

Permalink