De Nieuwe Beurs te Amsterdam, ingewijd den 10den September 1845

Permalink