De Luthersche Nieuwe Kerk te Amsterdam. Zoo als dezelve zich vertoonde in het hevigste van den Brand, ''s Middags te 2 uren, op den 18den September 1822

Permalink