Hoofdweg 313 - 399 gezien naar het Mercatorplein. De nummers 321 en hoger uit 1925 - '26 van architect H. Th. Wijdeveld

Permalink