Sarphatistraat 112, het interieur van het Rijksmagazijn voor geneesmiddelen (voorheen een cavaleriekazerne)

Permalink