Afbraak van het Singel bij de Bergstraat, gezien van het Singel (thans Singel 158)

Permalink