Sint Olofspoort 1 - 9 met rechts aansluitend een deel van de zijgevel Nieuwebrugsteeg 15

Permalink