Opgedragen aan zijn weled. Gr. Achtb. Vaderlandlievende Bloedverwanten, door hun weled. Bereidvaerdige Dienaar A. Borchers

Permalink