Verticale doorsnede van de kerk gezien naar de hoofdingang

Permalink