Gesigt uyt het Y tussen Amsteldam en 't Tolhuys, te sien naar Buyk-sloot/ Conspectus ex Ya Fluvio, Inter Amstelaedamum et Telonium Versus Ventri Fossam

Permalink