Platte Gronden | van het Oude Zyds Huiszitten Huis | en Huiszitten Weduwen Hof, | beneven deszelfs Opstallen

Permalink