Het interieur van het Tucht- of Rasphuis, Heiligeweg 19. Het portaal met de toegangsdeuren van het Mannen- en Vrouwenkwartier

Permalink