Afbeeldinge van de wydvermaarde en beroemde Koopstad Amsteldam met d'omleggende landen. Gemeten en getekend door Gerrit Drogenham, landmeter, in 't koper gebracht door Daniël Stopendaal en uitgegeven door Nicolaus Visser met octroy van d'Ed. Hoogmog. Heeren Staten General der verenigde Nederlanden. en tegenwoordig t'bekome 't Amstm by R. & I. Ottens Caart verkooper op de Nieuwendijk in de Wareld Caart

Permalink