Het doorbreecken vanden Dijck bij Houtewael, Op Sondach den 5 Maert Ao. 1651

Permalink