Blad 24 van de Kaart van Amsterdam op schaal 1:5.000. Gedrukt October 1934. Druk in kleur

Permalink