C.G. Sprangers (1905-1983), deelnemer aan de Februaristaking; foto van hem als straatveger op de Dam

Permalink