De Schans, de Lustplaetze van den Ed:Achtb: Heer Francois van Haringkaspel, Schepen te Amsterdam, gelegen te Beverwyk aen de Breestraet

Permalink