Kinkerstraat gezien vanaf de Da Costakade naar de Bilderdijkstraat. Uitgave J. Boode, Amsterdam

Permalink